Calcy

 •  Nyhet! 


  Kalkylprogrammmet som gör det möjligt för dej att arbeta med valfri plattform – PC, Apple, iPad, Android etc.
 • Normtid

  Normtiderna är kopplade till allt material som finns i RSK-databasen

  Normtiderna är kompletta med hänsyn taget till Byggdelar, Installationsdelar, Höjdtillägg, Inskärningar, Svetstider och Avsättningar
 • Montagetid

  Helt unikt är vårt Montagetidsregister.

  Tider direkt på rördelar, ventiler och kopplingar när artikeln registreras.

  Används för att t.ex. få rätt tid i avancerade apparatrum eller vid ÄTA.
 • Materialsatser

  Enkel funktion för att skapa grupper av material för olika installationer.

  Materialsatser kan kopplas ihop till större installation t.ex. pannrum, badrum, hustyper etc.
 • Slutark

  Kalkylens resultat kan visas i olika utförande.

  Enklast är sammanställningen av material och arbete direkt fån specifikationen.

  För mer avancerade kalkyler används en överföring av nettovärden till ett Excel-ark
 • Dokument

  Vid registrering av artiklar kopplas automatiskt all dokumentation såsom, Montageanvisningar, Drift & Skötselinstruktioner, Typgodkännande etc. till specifikationen och kan enkelt skrivas ut under arbetets gång.
 • Anbud

  För det slutliga anbudet finns enkla funktioner för justering av TB eller prisnivå.

  Enkla funktioner för att skapa egna mallar och texter för anbudet. Samt funktioner med färdiga textförslag för att skriva förbehåll.
 • TenWeb.se

  Kungsgatan 13A - 352 31 VÄXJÖ
  info@tenweb.se
 • Hör av dig

  Support och försäljning - 0470-738160
 • Information

  Organisationsnummer
  556843 - 6587